Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΝΑ... ΚΛΙΚ

   Τέλος στη γραφειοκρατία που ταλανίζει εδώ και αρκετές δεκαετίες τη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας επιχειρεί να θέσει το φιλόδοξο νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.
   Στα πλαίσια αυτά, αναμένεται να συσταθεί Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικου Δημοσίου, μέσα από την οποία θα ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στις δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μελλοντικές συναλλαγές, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των σχετικών συναλλαγών. Προκειμένου όμως να γίνει αυτό, προϋποτίθεται η ρητή συναίνεση του πολίτηχρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η Κάρτα του Πολίτη, που θα έχει μέγεθος πιστωτικής και θα φέρει πάνω τα βασικά στοιχεία του πολίτη, όπως το Α.Μ.Κ.Α., το Α.Φ.Μ., τον Αριθμό ταυτότητας και τον Αριθμό Δημοτολογίου, φωτογραφία του πολίτη καθώς και πλίνθιο για την ταυτοποίηση της αυθεντικότητας του χρήστη.
   Έτσι, ηλεκτρονικά, οι πολίτες θα μπορούν να προμηθευτούν κάθε είδους έγγραφο από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα, προκηρύξειςμ αποφάσεις, να διεκπεραιώνουν όλες τις πράξεις τους που ανάγονται στη Διοίκηση και να εξοφλούν φόρους, τέλη, παράβολα, ένσημα, χαρτόσημα, πρόστιμα ή ακόμα και ασφαλιστικές εισφορές, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών e.banking των τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτουν ή της πιστωτικής τους κάρτας.
   Η νομική υπόσταση των ηλεκτρονικών εγγράφων που θα προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές δεν θα υπολείπεται σε κάτι από τα έγγραφα που παίρναμε μέχρι τώρα, καθώς θα έχουν ισοδύναμη νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα μελάνης, υπότ ην προϋπόθεση ότι θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή από το εξουσιοδοτημένο όργανο, η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα χάλκευσης ή νόθευσης. Επίσης, προϋποτίθεται η χρονοσήμανση, ώστε να προκύπτει επακριβώς ο χρόνος έκδοσης του εγγράφου. Συνακόλουθα, οι υπηρεσίες θα είναι επιφορτισμένες με την τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικών αρχείων.
   Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 25% το γραφειοκρατικό κόστος της Διοίκησης, το οποίο υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα ξεπερνά τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.  
   Στα κεφαλαιώδη πλεονεκτήματα του νομοσχεδίου ασφαλώς προσμετρώνται η εξοικονόμηση χρόνου για τους πολίτες, η πάταξη της γραφειοκρατίας, η μείωση των δαπανών της Διοίκησης, η πάταξη της διαφθοράς και του "γρηγορόσημου" και ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου.
   Στα αρνητικά θα μπορούσε να εντάξει κανείς το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία prima facie διακυβεύονται. Ωστόσο, η χρήση ασφαλών και σύγχρονων μεθόδων κρυπτογράφησης και η απαίτηση της συναίνεσης του χρήστη για την αξιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, μπορούν να αμβλύνουν τις όποιες ανησυχίες και να καταστήσουν το εγχείρημα επιτυχές.

1 σχόλιο:

  1. Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου! Πολύ φιλόδοξο σχέδιο... το οποίο να πούμε ότι προϋποθέτει και την υλοποίηση του -ήδη εδώ και χρόνια αναγγελθέντος- κεντρικού ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος, στις δημόσιες υπηρεσίες & φορείς.

    Ένα σχέδιο που δυστυχώς έμεινε στα χαρτιά!
    Απορούμε πως θα προχωρήσει στην πράξη και αυτή η αναγγελία (νομοσχέδιο). Θεωρούμε ότι τελικά θα μείνει και αυτό επί χάρτου!

    Ίδωμεν!

    ΑπάντησηΔιαγραφή