Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η απογραφή πληθυσμού αποτελεί μια μορφή στατιστικής έρευνας που λαμβάνει χώρα, όπως στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών του πλανήτη, και στην Ελλάδα. Έτσι, κάθε δεκαετία, κατά το πρώτο έτος της, λαμβάνει χώρα μια εκτεταμένη στατιστική διαδικασία με απώτερο σκοπό την απογραφή του συνόλου του πληθυσμού που βρίσκονται στη χώρα, είτε νόμιμα είτε όχι. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει σκοπό να εγκολπίσει διαδικαστικά ζητήματα της απογραφής του πληθυσμού, των οποίων κοινωνοί έχουμε γίνει όλοι μας αυτή την περίοδο, λόγω του ότι διενεργείται η απογραφή, αλλά να αναδείξει κάποιους βαθύτερους νομικούς προβληματισμούς που εμπίπτουν στο θέμα αυτό. 
Καταρχήν, νομικά, η απογραφή πληθυσμού ερείδεται στο νόμο 3832/2010, ο οποίος αναφέρεται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα και έχει θεσπιστεί προς εναρμόνιση με την ευρωπαική οδηγία 223/2009. Στα πλαίσια, λοιπόν, των στατιστικών μελετών που απορρέουν από το νόμο θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την απογραφή του πληθυσμού, που είναι υποχρεωτική δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 3 του ως άνω νόμου.
Ωστόσο, στα πλαίσια όλων των στατιστικών ερευνών, και ειδικά της απογραφής, εξαιτίας της καθολικότητάς της, αναδύονται ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, των οποίων η ανάγκη θωράκισης καθίσταται επιτακτική. 
Η απάντηση των ερωτημάτων του απογραφέα που έρχεται στο σπίτι μας ενδέχεται να υπεισέρχεται στη χορήγηση από εμας στοιχείων που εμπίπτουν εννοιολογικά στα προσωπικά δεδομένα μας, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, και προκειμένου να μπορέσουν να χορηγηθούν, θα πρέπει ο νομοθέτης να θέτει εναργώς τα εχέγγυα για το απόρρητό τους. 
Εν προκειμένω, ο νομοθέτης το πράττει, με μια ιδιαίτερα πλήρη διάταξη, και συγκεκριμένα το άρθρο 7 του ως άνω νόμου, που δρα άκρως προστατευτικά προς το σκοπό αυτό. Έτσι, ορίζεται η χρήση των δεδομένων αυτών αναφορικά αποκλειστικά με στατιστικούς, ερευνητικούς ή επιστημονικούς σκοπούς (με δυνατή αποκλέιστικά την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων) και πρόσβαση σε αυτά μόνο από υπαλλήλους των αρμόδιων στατιστικών υπηρεσιών, μόνο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ή από τρίτα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται στατιστικές εργασίες, διαφυλάσσοντας ωστόσο το στατιστικό απόρρητο.
Σε περίπτωση παραβίασης του ως άνω στατιστικού απορρήτου, επαπειλούνται για τους παραβάτες αυστηρότατες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι ο νόμος θέτει τα εχέγγυα διασφάλισης των προσωπικών μας δεδομένων κατά τις επίσημες στατιστικές έρευνες και, κατά συνέπεια, και της απογραφής με μια διάταξη αυστηρότατη που δεν αφήνει κενά ή περιθώρια παραβίασης, καθιστώντας ασφαλή τα στοιχεία που περιέρχονται στις αρμόδιες αρχές κατά την απογραφή.    

5 σχόλια:

 1. "Εν προκειμένω, ο νομοθέτης το πράττει, με μια ιδιαίτερα πλήρη διάταξη, και συγκεκριμένα το άρθρο 7 του ως άνω νόμου, που δρα άκρως προστατευτικά προς το σκοπό αυτό. Έτσι, ορίζεται η χρήση των δεδομένων αυτών αναφορικά αποκλειστικά με στατιστικούς, ερευνητικούς ή επιστημονικούς σκοπούς (με δυνατή αποκλέιστικά την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων) και πρόσβαση σε αυτά μόνο από υπαλλήλους των αρμόδιων στατιστικών υπηρεσιών, μόνο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ή από τρίτα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται στατιστικές εργασίες, διαφυλάσσοντας ωστόσο το στατιστικό απόρρητο."

  Επειδή όμως στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να τηρούνται ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ και ΟΛΟΙ οι νόμοι, ΕΙΔΙΚΑ όσοι αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, με άπειρα παραδείγματα ΜΗ παραβίασής τους, φοβάμαι μήπως βαρεθούν την τόση νομιμότητα και θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις τόσες πληροφορίες που θα μαζέψουν, "για το καλό" μας φυσικά και χωρίς να υποστούν κάποια κύρωση.
  Όσον αφορά στο νόμο 3832/2010, από μια γρήγορη ανάγνωσή του, δεν διαπίστωσα να αναφέρονται κάπου κυρώσεις για τον απογραφόμενο που δε θα δώσει κάποια στοιχεία. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με.

  Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον άρθρο και την άμεση ανταπόκριση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο νόμος είναι σαφής και άκρως προστατευτικός για το στατιστικό απόρρητο, χωρίς να αφήνει κάποιο περιθώριο παραβίασής του. Η απογραφή είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον ως άνω νόμο και δεν έγινε λόγος στο παραπάνω άρθρο για κυρώσεις. Πιθανόν να αναφέρεστε στην υποσημείωση του εντύπου που αφήνουν οι απογραφείς.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο και το όλο ενδιαφέρον σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καταρχήν κάθε πολίτης μπορεί να βρεί απαντήσεις για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την απογραφή στην ιστοσελίδα http://www.apografi2011.gr/index.php
  Χρήσιμα για τους νομικούς είναι τα εξής
  Η διενέργεια απογραφών από την ΕΛΣΤΑΤ προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής».
  Η Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών 2011 διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008), τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης, και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1524/Γ5-473/14.02.2011 (ΦΕΚ 425/Β΄/17.03.2011) και θέμα: «Προκήρυξη διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011» και την υπό έκδοση τροποποιητικής αυτής.
  Οι διαδικασίες για τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (προπαρασκευαστικές και μεταπογραφικές εργασίες) περιγράφονται σε σχετικές Εγκυκλίους του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.Οι διαδικασίες για τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (προπαρασκευαστικές και μεταπογραφικές εργασίες) περιγράφονται σε σχετικές Εγκυκλίους του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.Οι διαδικασίες για τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (προπαρασκευαστικές και μεταπογραφικές εργασίες) περιγράφονται σε σχετικές Εγκυκλίους του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
  Είναι επομένως ορθό να αναζητηθούν στα ανωτέρω οι σχετικές απορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παρόλο που το πραπάνω άρθρο επικεντρώνεται ως επί το πλείστον σε ζητήματα που άπτονται των άρθρων 2 και 7 του νόμου 3832/2010, είναι ωστόσο εξαιρετική και πληρέστατη η παράθεση του συνόλου της νομοθεσίας (και όχι μόνο) αναφορικά με την απογραφή.
  Ευχαριστούμε πραγματικά για το περιεκτικότατο σχόλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπέρα σας.

  Αν κατάλαβα καλά λέτε ότι σύμφωνα με το νόμο είναι υποχρεωτική η απογραφή αλλά δεν υπάρχουν κυρώσεις; Μπορείτε να διευκρινήσετε;

  Επίσης στέκει νομικά να εισέρχεται στην οικεία "υποχρεωτικά" ένας απογραφέας; Δεν απαιτείται παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας;

  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή