Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ;

Εξώδικο ονομάζεται ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από ένα φυσικο ή νομικό πρόσωπο σε κάποιο άλλο μέσω δικαστικού επιμελητή, με βεβαιωμενη ημερομηνία και ώρα παραλαβής, με σκοπό να αποδεικνύεται εγγράφως, μέσω της έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητη, ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού, προκειμένου να μην μπορει να αμφισβητηθεί ούτε αφενός ότι ο "αποστολέας" του δήλωσε τα όσα περιέχονται στο εξώδικο, αλλα και ούτε αφετέρου ότι ο "παραλήπτης" του έλαβε γνώση αυτού.

Ενα εξώδικο ειθιστε να ξεκινάει με τη φράση "ενώπιον παντός δικαστηρίου και πάσης αρμόδιας αρχής" ή με παρεμφερή έκφραση, ενώ είθισται να ακολουθεί η φράση "με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος μου".

Συνέχεια στο www.vaonakis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου