Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΤΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι από τους συμπολίτες μας δεν έχουν τύχει χρηστής εξυπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν απευθυνθεί, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι οι περισσότερες από αυτές δεν λειτουργούν ορθά.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι σημαντικό για τον κάθε πολίτη να γνωρίζει ορισμένα από τα δικαιώματα και κάποιες από τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να αξιώνει βάσιμα την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή του. Εδώ παρατίθεται μια σειρά από αυτά τα δικαιώματα και οι ουσιωδέστερες υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών, εν είδει ενός χρήσιμου οδηγού για όλους τους πολίτες.
1.     Οι υπηρεσίες οφείλουν να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις των πολιτών το συντομότερο δυνατό. Αν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος, πρέπει να αναφέρουν τους πολύ συγκεκριμένους λόγους  και τις νομικές διατάξεις που καθιστούν ανέφικτη την απάντησή του.
2.     Αν μία αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η τελευταία οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια το πολύ εντός 5 ημερών.

Συνέχεια στο www.vaonakis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου