Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2011: ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Για πρώτη χρονιά φέτος το Υπουργείο Παιδείας με απόφασή του θεσπίζει για πρώτη φορά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών όλων των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σε μία χρονιά όπου η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι πολυπλοκότερη, έρχεται να προστεθεί και η ηλεκτρονική υποβολή του. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προμηθευτούν ειδικούς κλειδαρίθμους μέχρι τις 23 Ιουνίου, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεών τους θα διασφαλίσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και θα προστατεύσουν από τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε όλες τις διαδικτυακές διαδικασίες.
Οι λυκειάρχες και οι καθηγητές καλούνται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο, βοηθώντας τους μαθητές στην πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία, ενώ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας παρέχονται αναλυτικές διαδικαστικές πληροφορίες, ενώ παρέχεται επιπλέον στους υποψηφίους η δυνατότητα τόσο τηλεφωνικής όσο και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το Υπουργείο.
Η υποβολή θα γίνει στην ιστοσελίδα  http://exams.minedu.gov.gr και μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για μια διαδικασία πρωτόγνωρη, η οποία καταδεικνύει το βαθμό στον οποίο η τεχνολογία έχει εισέλθει στη ζωή μας, ενώ αναμένεται η ταχύτητα επεξεργασίας των μηχανογραφικών και, συνεπώς, έκδοσης των βάσεων εισαγωγής να πραγματοποιηθεί ταχύτερα από άλλες χρονιές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου