Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Συντάγματος, όταν μια κυβέρνηση παραιτηθεί ή όταν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της προς αυτήν κατά το άρθρο 84, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 37 του Συντάγματος.
Σύμφωνα με αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίδει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή διερευνητική εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης ή, αν κανένα κόμμα δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία, στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία εδρών.
Αν δεν διαπιστωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίδει διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και, αν πάλι δεν διαπιστωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης ούτε από αυτόν, δίδεται η ίδια εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική ισχύ κόμματος. Η κάθε διερευνητική εντολή έχει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, διάρκεια 3 ημερών.
Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής (Οικουμενική Κυβέρνηση), Αυτή είναι η διαδικασία που θεμελιώνεται συνταγματικά για το σχηματισμό Κυβέρνησης εθνικής ενότητας και συνεργασίας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 37 και 38 του Συντάγματος.
Για την πληρότητα του λόγου πρέπει να αναφερθεί ότι αν οι παραπάνω προσπάθειες αποτύχουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδιώκει το σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών, ενώ, αν και αυτή η απόπειρα αποτύχει, αναθέτει στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής για αν διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου