Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ


Γεγονός φέρεται να είναι η πρώτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που, σύμφωνα με αναφορές του Τύπου που είδαν το φως της δημοσιότητας, ρυθμίζουν τις οφειλές υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου που είχε καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου αίτηση ρύθμισης οφειλών που εκδικάστηκε με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το νόμο 3869/2010.
Έτσι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το Ειρηνοδικείο δέχτηκε ότι ο συνταξιούχος βρέθηκε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δανειακών του υποχρεώσεων άνευ δόλου, ρυθμίζοντας τις καταβολές του σε 310 ευρώ μηνιαίως για 14 χρόνια αρχής γενομένης από το 2014, καταβάλλοντας στο τέλος της περιόδου αυτής συνολικά 52.000 ευρώ μαζί με τους τόκους για οφειλές που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 222.000 ευρώ περίπου, απορρίποντας τους ισχυρισμούς των 9 πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών του αιτούντος.
Παρόλο που ο αιτών είχε μέσες μηνιαίες τακτικές απολαβές 1560 ευρώ από τη σύνταξή του και με δεδομένο ότι περίπου 750 ευρώ μηνιαίως καλύπτουν οφειλές του προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (που πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάγεται στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με την ορθότερη γνώμη, αλλά σε αυτή του Ν. 3867/2010).
Έτσι, του απομένει το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως, μετά την αφαίρεση του ποσού των 310 ευρώ που αφορά στη ρύθμιση και των 750 ευρώ που αφορούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διαβιοί, ενώ μετά την πάροδο των 14 ετών δεν θα έχει πλέον υποχρέωση περαιτέρω καταβολών αναφορικά με τη ρύθμιση, αλλά απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των οφειλών του, σύμφωνα με το Νόμο.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση «Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για μια τετραετία θα καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών του και ειδικότερα 14.880 ευρώ, επί συνόλου οφειλών 222.220,86 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 207.340,86 ευρώ. Η ικανοποίηση των υπόλοιπων απαιτήσεων των πιστωτών με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας, που, σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι 105.400 ευρώ, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 37.200 ευρώ, αφού λήφθηκαν υπόψη η ηλικία του αιτούντος, η τωρινή οικονομική του κατάσταση και η μη προοπτική βελτίωσή της».
Πρόκειται για τα πρώτα στοιχεία δικαστικής απόφασης του ως άνω νόμου που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσω του Τύπου και μεταδίδονται με επιφύλαξη μέχρι τη δημοσιοποίηση της απόφασης συνολικά, ενώ υπάρχει προσμονή με έντονο ενδιαφέρον τόσο για την έκδοση κι άλλων αποφάσεων, προκειμένου να σχηματιστεί σημαντική νομολογία, όσο και για την περαιτέρω δημοσίευση δεδομένων για τη ρύθμιση της προστασίας της πρώτης κατοικίας των οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου.
Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω απόφαση χαρακτηρίζεται ως το εφαλτήριο μιας νέας δυνατότητας των οφειλετών που πραγματικά βρίσκονται άνευ δόλου σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους.   
Περισσότερα στο www.vaonakis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου