Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2011

Παρατείνεται η αναστολή πλειστηριασμών για οφειλές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου για τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 που ψηφίστηκε την 30η Ιουνίου 2011 από τη Βουλή.
Έτσι, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο:

Άρθρο 46
Αναστολή Πλειστηριασμών
1. Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, η φράση "μέχρι την 30η Ιουνίου 2011" αντικαθίσταται από τη φράση "μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011" και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας."
Συνεπώς, στο εν λόγω προστατευτικό δίχτυ που τίθεται περιλαμβάνονται και οι έμποροι, ενώ η συγκεκριμένη παράταση δίνει ανάσα σε όσους οφειλέτες προτίθενται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου