Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Νομοσχέδιο του Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή έρχεται για να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αδυναμία πληρωμής. Μεταξύ άλλων, το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει:
·       Τροποποίηση στον πτωχευτικό κώδικα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διάσωσης της επιχείρησης και θωράκισης της άυλης αξίας της επιχείρησης, με συνέχιση της παραγωγικής της δραστηριότητας και διατήρηση των θέσεων εργασίας.
·       Συμφωνία με τους πιστωτές για ρύθμιση των οφειλών της επιχείρησης  λ.χ. με  παράταση της διάρκειας αποπληρωμής. Η συμφωνία μπορεί να επέλθει και άνευ προηγούμενης επίσημης διαδικασίας διαπραγματεύσεων, ενώ θα επικυρώνεται από το Δικαστήριο, δεσμεύοντας υπό όρους και πιστωτές που δεν συμφώνησαν.
·       Επαναφορά του θεσμού της «ειδικής εκκαθάρισης», με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένας τουλάχιστον επενδυτής διαθέσιμος να αγοράσει την επιχείρηση.
·       Αναπροσαρμογή των μισθωμάτων για τις εμπορικές μισθώσεις με την παρέμβαση Επιτροπών Διακανονισμού με εκπροσώπους από διαφορετικούς τομείς σε κάθε περιφερειακή ενότητα για την ταχεία, ευέλικτη και χωρίς δαπάνες διεκπεραίωση της διαδικασίας. Αξιοσημείωτη είναι ανά περιπτώσεις η δυνατότητα που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για παράταση των μισθώσεων με εκμισθωτή το Δημόσιο με μείωση του ετήσιου μισθώματος.

Πρόκειται για μέρος μόνο των διατάξεων του ομολογουμένως πολλά υποσχόμενου νομοσχεδίου που αναμένεται να δράσει λυτρωτικά για πλήθος επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους, ζήτημα που επιτείνεται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης οικονομικής αστάθειας. Σίγουρα όμως μένει να φανεί στην πράξη η λειτουργικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου