Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ


Σε ειδική εκκαθάριση τέθηκε το πιστωτικό ίδρυμα "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ" με την υπ' αρ. 7/3/18.1.2013 Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης  της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ανακλήθηκε και η άδεια λειτουργίας του.
Με την αμέσως προηγούμενη Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ' αρ. 7/2/18.1.2013) χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "ΝΕΟ Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ", ("good bank"), στα πρότυπα της διαδικασίας χωρισμού σε "καλή" και "κακή" Τράπεζα. 
Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών που προέβλεπε εξυγίανση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2013.

Συνέχεια στο www.vaonakis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου