Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ "ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ" ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Κρωπίας στα πλαίσια του ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά στην ουσία "κόβει τα φτερά" στους πιστωτές υπερχρεωμένου δανειολήπτη που έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον ως άνω Νόμο. 
Με την ως άνω προσωρινή διαταγή, το Ειρηνοδικείο Νίκαιας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη στις ευγετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 να προβεί στην έναρξη ή συνέχιση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του, στην άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, στη συνέχιση των δικών επ' αυτών, στην άσκηση ή εκδίκαση ένδικων μέσων που αφορούν στοιχεία της περιουσίας του, όπως και στην αίτηση για εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης καθώς και στην άσκηση αίτησης για οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η απαγόρευση, με την ίδια ως άνω προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, ακόμα και της κατάθεσης από τους καθών πιστωτές αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής.

Συνέχεια στο www.vaonakis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου